REGULAMIN

I OTWARTYCH MISTRZOSTW GMINY TRZEBINIA I POWIATU CHRZANOWSKIEGO

DZIECI I MŁODZIEŻY W SKOKU WZWYŻ

 

1.Organizatorzy:

KS VICTORIA Trzebinia

2.Termin i miejsce:

25 marzec 2017 r. (sobota)

godz.11.00 – Hala Sportowa przy ZSECH w Trzebini, ul. Głogowa

3.Uczestnictwo:

Prawo startu mają dzieci/zawodnicy zgłoszeni przez szkoły, kluby sportowe lub indywidualnie przez rodziców.

Konkurs rozegrany zostanie w kategoriach wiekowych: – 2006 i młodsi, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001

4.Zgłoszenia: Zgłoszenia imienne z podaniem roku urodzenia, nazwy klubu, szkoły należy nadsyłać do dnia 23.03.2017 r. na :

e-mail: lekkoatletyka.trzebinia@o2.pl

poprzez stronę www : http://lekkoatletykatrzebinia.pl/zapisy-online-1/

Tel. kontaktowy: Ewa Sierka 794 656 681

5.Nagrody: Za miejsca I – III zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale . Dyplomy za miejsca I – VI. W miarę posiadanych środków finansowych nagrody rzeczowe za miejsca I-III.

6.Ubezpieczenie:

Obowiązek ubezpieczenia zawodników/uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, szkoły którego zawodnik/uczeń jest członkiem. W przypadku zgłoszeń indywidualnych ubezpieczenie dziecka spoczywa na rodzicach.

7.Inne:

Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora.