REGULAMIN

I OTWARTYCH MISTRZOSTW GMINY TRZEBINIA

DZIECI I MŁODZIEŻY W LEKKIEJ ATLETYCE

 

1.Organizatorzy:

KS VICTORIA Trzebinia

www.lekkoatletykatrzebinia.pl

2.Termin i miejsce:

25 marzec 2017 r. (sobota)

godz.11.00 – Hala Sportowa przy ZSECH w Trzebini, ul. Głogowa

3.Uczestnictwo:

Prawo startu mają dzieci/zawodnicy zgłoszeni przez szkoły, kluby sportowe lub indywidualnie przez rodziców. W zawodach mogą uczestniczyć dzieci/zawodnicy spoza gminy Trzebinia. Konkurs rozegrany zostanie w kategoriach wiekowych: 2006 i młodsi, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001

4.Konkurencje:

 Rocznik 2006 i młodsze :

bieg sprinterski wahadłowy 3×20 m, 600 m, skok w dal z miejsca, rzut piłka lekarską, sztafeta 4×200 m oraz skok wzwyż w ramach I Otwartych Mistrzostw Gminy Trzebinia i Powiatu Chrzanowskiego

Rocznik 2004/2005/2003/2002 :

bieg sprinterski wahadłowy 3×20 m, 600 m, skok w dal z miejsca, rzut piłka lekarską lub pchnięcie kulą, sztafeta 4×200 m oraz skok wzwyż w ramach I Otwartych Mistrzostw Gminy Trzebinia i Powiatu Chrzanowskiego

Rocznik 2001

bieg sprinterski wahadłowy 3×20 m, 600 m, skok w dal z miejsca, pchnięcie kulą oraz skok wzwyż w ramach I Otwartych Mistrzostw Gminy Trzebinia i Powiatu Chrzanowskiego

Sztafeta 4×200 m według podziału na kategorie : rocznik 2006 i młodsi, 2005/2004 oraz 2003/2002

5.Sposób rozgrywania konkurencji: we wszystkich konkurencjach biegowych zostaną rozegrane serie na czas. W konkurencjach technicznych zawodnicy mają prawo do 3 prób.

6.Zgłoszenia: Zgłoszenia imienne z podaniem roku urodzenia, nazwy klubu, szkoły, konkurencji należy nadsyłać do dnia 23.03.2017 r. na :

e-mail: lekkoatletyka.trzebinia@o2.pl

poprzez stronę www : http://lekkoatletykatrzebinia.pl/zapisy-online-2/

Tel. kontaktowy: Ewa Sierka 794 656 681

7.Nagrody: Za miejsca I – III zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale . Dyplomy za miejsca I – VI. W miarę posiadanych środków finansowych nagrody rzeczowe za miejsca I-III.

8.Ubezpieczenie:

Obowiązek ubezpieczenia zawodników oraz uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, szkoły którego zawodnik/uczeń jest członkiem.

W przypadku zgłoszeń indywidualnych ubezpieczenie dziecka spoczywa na rodzicach.

9.Inne:

Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora.