REGULAMIN

I OTWARTYCH MISTRZOSTW TRZEBINI DZIECI I MŁODZIEŻY W LEKKIEJ ATLETYCE

 

1.Cel

Popularyzacja lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży

2.Organizatorzy:

KS VICTORIA Trzebinia

3.Partnerzy:

Urząd Miasta w Trzebini

Trzebińskie Centrum Kultury

Szkoła Podstawowa w Dulowej

4.Termin i miejsce:

21 maj 2017 r. (niedziela)

godz.11.00 – Szkoła Podstawowa w Dulowej, ul. Paderewskiego 65, 32-545 Karniowice

 5.Uczestnictwo:

Prawo startu mają dzieci/zawodnicy zgłoszeni przez szkoły, kluby sportowe lub indywidualnie przez rodziców, posiadający aktualną kartę zdrowia lub zgodę rodziców.

Konkurs rozegrany zostanie w kategoriach wiekowych: 2006 i młodsi, 2005, 2004, 2003, 2002

Uczeń, zawodnik może startować w 3 konkurencjach + sztafeta

6.Konkurencje: 

Rocznik 2006 i młodsze :

60 m, 600 m, skok w dal ze strefy, rzut piłka lekarską, skok wzwyż, sztafeta 4×200 m

Rocznik 2004/2005/2003/2002 :

60 m, 600 m, 1000 m, skok w dal/skok w dal ze strefy, rzut piłka lekarską, skok wzwyż, sztafeta 4×200 m

Uwaga !

Elektroniczny pomiar czasu w konkurencjach biegowych.

Sztafeta 4×200 m według podziału na kategorie :

Dziewczęta : rocznik 2006 i młodsi, 2005/2004 oraz 2003/2002

Chłopcy : rocznik 2006 i młodsi, 2005/2004 oraz 2003/2002

 6.Sposób rozgrywania konkurencji: we wszystkich konkurencjach biegowych zostaną rozegrane serie na czas. W konkurencjach technicznych zawodnicy mają prawo do 3 prób

7.Zgłoszenia: Zgłoszenia imienne z podaniem roku urodzenia, nazwy klubu, szkoły, należy nadsyłać do dnia 18.05.2017 r. na :

podając : imię i nazwisko/rocznik/wybrane konkurencje

Tel. kontaktowy: Ewa Sierka 794 656 681

9.Nagrody: Za miejsca I – III zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale . W miarę posiadanych środków finansowych nagrody rzeczowe za miejsca I-III.

10.Ubezpieczenie:

Obowiązek ubezpieczenia zawodników oraz uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, szkoły którego zawodnik/uczeń jest członkiem.

W przypadku zgłoszeń indywidualnych ubezpieczenie dziecka spoczywa na rodzicach.

11.Inne:

Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY