Wypełnij formularz wstępnego zgłoszenia

Limit zgłoszeń wyczerpany, wpisy na listę rezerwową : lekkoatletyka.trzebinia@o2.pl

Po wypełnieniu wstępnego formularza zgłoszenia należy zapoznać się z regulaminem, wydrukować poniższą kartę zgłoszenia drużyny wraz z odpowiednimi załącznikami i dostarczyć wszystko uzupełnione i podpisane w dniu turnieju.